Världsarvet Visby

Visby är Gotlands enda stad, centralort i kommunen, residensstad i Gotlands län och stiftsstad i Visby stift. Visby är också en av de bäst bevarade medeltidsstäderna i Skandinavien.

Under vikingatiden och den tidiga medeltiden var Östersjön en viktig handelsväg, inte minst för handel mellan det Tyska riket och Ryssland. Gotland fick en stor betydelse tack vare sitt läge, för handel mellan Sverige, Ryssland och kontinenten. Visby blev en plats där besökande köpmän stod under gutarnas beskydd, och med tiden bosatte sig fler och fler köpmän, framför allt från Tyskland, i staden. Gutarna var på många sätt självständiga från den svenske kungen, såväl som från andra länders härskare, och Visby var på många sätt den högst utvecklade staden i Skandinavien. Staden styrdes tidigt av ett råd, med representanter för såväl stadens gutniska som tyska befolkning.

Hansestaden Visby

Visby blev tidigt en viktig stad för Hansan, ett handelsförbund av framför allt tyska köpmän som organiserade en stor del av handeln på Östersjön och Nordsjön. Hansans inflytande märks tydligt i Visby även idag. Staden var en av de ledande inom förbundet, och ledde Gotlandsfaragillet, en av de tre avdelningar eller drittlar som Hansan var organiserad i.

Länge fanns det i varje församling i Visby två kyrkor: en för tyskar och en för gutar. Den nuvarande domkyrkan byggdes ursprungligen som gästkyrka för tyska köpmän, men fick senare en krykorherde även för den gutniska församlingen. Kyrkan, som innan dess hade hetat Sankta Maria Kyrka, blev domkyrka när Visby stift bildades 1572.

Visbys ringmur är en av de mest välbevarade i hela världen. Den del av staden som är belägen innanför muren kallas Hansestaden, och är sedan 1995 upptagen på Unescos världsarvslista. Gatunätet innanför ringmuren är i stort sett bevarat sedan medeltiden, och det finns flera ruiner som vittnar om stadens förflutna. Många av de byggnader som används idag är från 1700- och 1800-talet.