Kultur på Gotland

En gång i tiden hade Gotland tätare förbindelser med omvärlden än många andra delar av Östersjöområdet. Gotlänningarna hade ett rikt utbyte med andra kulturer. Idag är det ingen större skillnad mellan ön och fastlandet i detta avseende. Men det är fortfarande något speciellt med kulturen på Gotland.

Gotland har ett rikt kulturliv, och det är på inget sätt begränsat till Visby, och det handlar inte bara om arrangemang som knyter an till öns rika historia. Ett exempel är Kulturföreningen Roxy, som är baserad i Visby. I mer än 30 år har föreningens medlemmar arrangerat workshops, konserter och andra events. Fokus ligger på musik i alla dess former – föreningen har arbetsgrupper inriktade på jazz, rock, folkmusik och elektronisk dansmusik.

Fårö

Kutlurlivet på Gotland är inte koncentrerat till Visby. Ön Fårö, norr om den gotländska storön, är intimt förknippad med Ingmar Bergman. Första gången demonregissören besökte ön var i april 1960, då han letade efter lämpliga inspelningsplatser till Såsom i en spegel. Bergman bosatte sig senare på Fårö, och idag förvaltas arvet efter honom av två stiftelser: Bergmancenter på Fårö ansvarar för det konstnärliga arvet, och Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö förvaltar de fem fastigheter som Bergman förvärvade på Fårö. Varje år arrangeras också en Bergmanvecka på Fårö, där minnet av regissören och hans gärning förvaltas och hålls levande. Detta sker bl.a. genom filmvisningar, seminarier, teateruppsättningar och besök på de platser där hans filmer spelades in.

Allt handlar dock inte om Ingmar Bergman på Fårö. En lika stor turistattraktion som Bergmancenter är Kutens Bensin, ett etablissemang som genom åren anklagats för att vara bilskrot, klubblokal för en våldsam mc-klubb och svartklubb. Faktum är dock att flera folkkära artister har uppträtt på Kutens Bensin, däribland Carola. Kutens Bensin låter sig inte riktigt beskrivas i ord. Vill man veta bakgrunden kan man dock med fördel läsa denna artikel.