Varför välja Gotland?

Vad har Sveriges största ö att erbjuda? En hel del, faktiskt. På Gotland finns något för nästan alla, även om historia, sol och bad nog är det som lockar de allra flesta till ön.

Gotland har en rik och spännande historia, inte minst under den tid då ön var ett självständigt rike, om än i union med Sverige. På ön utvecklades tidigt en kultur som var mottaglig för influenser från när och fjärran, på ungefär samma sätt som tidigare skett på Medelhavsöar som Rhodos, Kreta och Sicilien.

Sol och bad

En av Gotlands stora fördelar är vädret: ön hamnar ofta i topp när statistiken för antal soltimmar sammanställs. Detta har gjort ön till ett mycket populärt turistmål, framför allt för svenskar, men fler och fler turister från andra länder kommer också till Gotland. De lockas av solen, och av de många långgrunda sandstränderna. Kända gotländska stränder är Tofta, Sudersand, Ljugarn, Gustavsvik och Hörte. En del av dessa stränder är mycket populära, kanske för populära för en och annan. Det finns dock också åtskilliga mer avskilda stränder.

Förutom det stora antalet soltimmar gynnas Gotland av sitt läge mitt i Östersjön. Detta gör att klimatet är milt, inte minst under vintern, och detta medför att flera ovanliga växter trivs på ön.

Gotlands natur

På Gotland finns en av Sveriges få vingårdar, och det tillverkas även helsvensk rom av sockerbetor. Betor började odlas i stor skala för att användas av Roma sockerbruk, som numera är nedlagt. Över huvud taget har Gotland en stor areal jordbruksmark, men jordbruket rationaliserades senare här än på många andra håll i Sverige. Det märks än idag på den gotländska naturen, som också skiljer sig från det svenska fastlandet på många andra sätt. Både floran och faunan omfattar arter som inte finns någon annanstans, som gotlandssnok och gotlandssippa.

Till viss del beror dessa skillnader på Gotlands läge, isolerat från övriga Sverige ute i Östersjön. Av denna anledning sakns många däggdjur som är vanliga på fastlandet, och som även finns på Öland, som älg, vessla och grävling. Men Gotland har också en unik berggrund, som till stor del består av kalksten och märgelsten. Denna sten är rik på fossiler, eftersom Gotland för 400 miljoner år sedan var beläget vid ekvatorn, och var en tropisk korallmiljö i ett grunt och varmt hav. Fossilerna är rester av de djur som levde i detta hav, och berggrunden har byggts upp av det alger slam och de döda organismer som byggdes upp kring korallreven.

Välj Gotland

På den här sajten får du tips och råd för att planera din resa till Gotland. Vi är övertygade om att Sveriges största ö har något för alla: stora som små, festprissar som historieintresserade. Men oavsett vad man söker blir resan bättre om man har möjlighet att läsa på lite innan. Därför finns Explore Gotland.

Det är inte bara svenskar som uppskattar Gotland. Den japanske animatören Hayao Miyazakis film Kikis Expressbud från 1989 utspelar sig i den fiktiva staden Koriko, som har starka likheter med San Fransisco, Adelaide, Stockholm och Visby. Enligt Miyazaki själv är det framför allt den sistnämnda staden som har tjänat som inspiration.